Et ujævnt og langtfra dækkende udvalg af fotografier fra familie og omegn.

Jacob, Lone, Merete, Anna, Niels, Mikkel, Frode, Ida, Silas, Alfred – 2023-08-19
Jacob, Lone, Merete, Anna, Niels, Mikkel, Frode, Ida, Silas, Alfred – 2023-08-19© Anhøj 2023